STYRE I SØRE SVENE GRENDEHUS 2014

Leder: Eimund Strøm
Kasserer: Erik Rognlie
Styremedlem: Solveig Bergerud
Styremedlem: Sissel Hostvedt
Styremedlem: Pål Håkon G. Hvamb
Styremedlem: Anni Løvlid
Styremedlem: Harry Ødegården
Styremedlem: Marit Blindingsvolden
Varamedlem: Bent Erik Embergsrud/Rune Aas

 

Web.adresse: http://sore-svene-grendehus.gratisnettside.no

 

Facebook adresse: Søk på søre svene grendehus

 

Telefon: 481 40 771

 

Vi ønsker ideèr eller arbeidslyst velkommen så ta kontakt med oss!!