LEIETAKERE AV SØRE SVENE KRETSLAGS GRENDEHUS A/L

Huset leies ut mot betaling av styrets representant for utleie for Søre-Svene Kretslags Grendehus A/L.

Søre-Svene Kretslags grendehus A/L forsikring dekker ikke skader og eller tap som måtte oppstå på leietagers utstyr eller eiendeler som måtte befinne seg på eller i huset.

Leietaker er selv ansvarlig for sitt utstyr og eiendeler som medbringes til huset og må derfor selv forsikre dette på en forsvarlig måte.

Forlat huset i samme stand som da du kom:

Har du bestilt vask, slipper du følgende:

Husk at bord/benker/oppvask etc. må du ordne selv!


En person skal være ansvarsperson for laget/foreningen/leietaker, og har ansvar for opp-låsing og låsing av grendehuset, samt å slå av og på innbruddsalarmen.

Leietaker (ansvarspersonen) har ansvar for at dekketøy rengjøres på forsvarlig måte etter bruk, og at utearealet er ryddet. Vasking og tilbakelevering av nøkkel skal skje etter avtale med utleier.

Se også oppslag på kjøkken vedrørende rydding og rengjøring av lokaler.

Leietaker (ansvarspersonen) er ansvarlig for alle skader som måtte oppstå under leietiden. Dersom noe skjer, plikter leietaker å melde ifra umiddelbart.