ÅRSKONTINGENT FOR SØRE SVENE GRENDEHUS 2013

Vi vil benytte anledningen tiil å takke alle som støttet oss i 2012, enten det gjaldt betaling av kontingenten, gaver til huset, leie av lokaler, snøbrøyting, dugnader eller oppslutning om arrangementer.

Alder og slitasje setter sine spor på huset. Det er et stadig behov for vedlikehold av lokaler og utskifting av inventar. Drift av huset er også kostbart (strøm mm).

Det trengs fortsatt en innsts fra hele bygda vår for at vi fortsatt skal ha et grendehus å samles på.

Årskontingenten er derfor et kjærkomment tilskudd , og vi håper at dere alle støtter opp om drift av huset med å betale denne i 2013.

Med hilsen Styret i Søre Svene Grendehus

 


Det er gjort noen endringer i forhold til kontingenten og leie av lokaler. Nye priser følger:

 

ÅRSKONTINGENT:

Hovedkontingent kr. 400,-

Støttekontingent kr. 250,-

 

OBS! For år 2013 betales det 1/2 pris av kontingenten på grunn av for sent utsendt innbetalingskort.

Vi tar også imot gaver og donasjoner med STOR TAKK...

Kontoen som kan benyttes er: 2361.20.26130

v/Søre Svene Grendehus, Erik Rognlie, Ramberg Lp, 3614 Kongsberg